Thiết bị đóng cắt

Tên sản phẩm: Thiết bị chống sét lan truyền Domae Quick

MSP: Domae quick

Nhà sản xuất: Schneider

Chi tiết sản phẩm

 

Loại 1P + N:

- Dòng điện: 10kA

- Nguồn: 230A

- Mã hàng: DOML102F230

- Giá: 138.89 USD

Loại 3P +N

- Dòng: 10kA

- Nguồn: 230 / 400 A

- Mã hàng: DOML104F400

- Giá: 250.00

Email:eyeteck@gmail.com

Phone: 0904 328 329