Thiết bị đóng cắt

Tên sản phẩm: MCCB compact NS loại N

MSP: Compact NS 100/250

Nhà sản xuất: Schneider

Chi tiết sản phẩm

 

 MCCB compact NS

- Phù hợp với tiêu chuẩn IEC 947-2

- Từ 16 tới 250A dùng loại phần tử bảo vệ nhiệt

Thông số kỹ thuật

 

415 V

Rating in (A)

3P Reference

Unit price (USD)

4P Reference

Unit price (USD)

Compact 100N

70kA

16

29635

120.21

29645

161.20

25

29634

120.21

29644

161.20

32

29637

120.21

29647

161.20

40

29633

120.21

29643

161.20

50

29636

120.21

29646

161.20

63

29632

120.21

29642

161.20

80

29631

120.21

29641

161.20

100

29630

120.21

29640

161.20

Compact NS 160N

70kA

125

30631

156.02

30641

218.91

250

30630

195.47

30640

256.80

Compact NS 250N

70k

200

31631

215.72

31641

328.15

250

31630

260.98

31640

380.92

 

Email:eyeteck@gmail.com

Phone: 0904 328 329