Thiết bị đào tạo

Tên sản phẩm: Thiết bị đào tạo

MSP: TBDT

Nhà sản xuất: EYETECK

- Mạch điện 1 chiều - Động cơ 3 pha - Máy phát 3 pha - Điện động lực

Chi tiết sản phẩm
Email:eyeteck@gmail.com

Phone: 0904 328 329