Thiết bị đào tạo

Tên sản phẩm: Tay gắp công nghiệp

MSP: TGCN

Nhà sản xuất: EYETECK

Thiết bị sử dụng: - PLC Siemens - Thiết bị khí nén - Mô hình băng tải

Chi tiết sản phẩm

Email:eyeteck@gmail.com

Phone: 0904 328 329