Rơle-Contactor-Timer/Counter

Tên sản phẩm: Rơle đo dòng điện và điện áp

MSP: RM4JA31MW

Nhà sản xuất: Schneider

Chi tiết sản phẩm

 

Thiết kế dạng môđun, tiết kiệm không gian lắp đặt

- Nguồn cung cấp một pha hoặc ba pha

Mã hàng và thông số kỹ thuật

 

Supply Voltage (V)

sec

VAC or DC

Output relay

Reference

Unit price (USD)

1 Phase

200…240V

50/60Hz

0.05…30

3…30ma

10…100mA

0.1…1A

2 C/O

RM4JA31M

16.97

 

 

 

 

 

 

0.3…1.5mA

1…5A

3…15A

2 C/O

RM4JA32M

165.97

 

 

 

 

 

 

1 Phase

24…240VAC

50/60Hz

24…240VDC

0.05…30

3…30ma

10…100mA

0.1…1A

2 C/O

RM4JA31MW

165.97

 

 

 

 

 

 

0.3…1.5mA

1…5A

3…15A

2 C/O

RM4JA32MW

165.97

 

 

 

 

 

 

 

Email:eyeteck@gmail.com

Phone: 0904 328 329