Rơle-Contactor-Timer/Counter

Tên sản phẩm: Rơle đo dòng điện và điện áp

MSP: RM4UA32M

Nhà sản xuất: Schneider

Chi tiết sản phẩm

 

Thiết kế dạng môđun, tiết kiệm không gian lắp đặt

- Nguồn cung cấp một pha hoặc ba pha

Mã hàng và thông số kỹ thuật

 

Supply Voltage (V)

sec

VAC or DC

Output relay

Reference

Unit price

(USD)

1 Phase

200…240V

50/60Hz

0.05…30

0.05..0.5

0.3…3

0.5…5

2 C/O

RM4UA31M

139.13

 

 

 

 

 

 

1…10

5…50

10…100

2 C/O

RM4UA32M

139.13

 

 

 

 

 

 

30…300

50…500

2 C/O

RM4UA33M

139.13

 

 

 

1 Phase

24…240VAC

50/60Hz

24…240VDC

0.05…30

0.05..0.5

0.3…3

0.5…5

2 C/O

RM4UA31MW

197.27

 

 

 

 

 

 

1…10

5…50

10…100

2 C/O

RM4UA32MW

188.64

 

 

 

 

 

 

30…300

50…500

2 C/O

RM4UA33MW

160.84

 

 

 

 

Email:eyeteck@gmail.com

Phone: 0904 328 329