PLC S7-300

Tên sản phẩm: Module vị trí tuyệt đối SM 338 POS

MSP: 6ESS7 338-4BC00-0BA0

Nhà sản xuất: Siemens

Dùng trong các hệ thống điều khiển vị trí, điều khiển chuyển động

Chi tiết sản phẩm

- Dùng trong các hệ thống điều khiển vị trí, điều khiển chuyển động

- Có thể nối tối đa với 3 Encoder đo giá trị tuyệt đối

Email:eyeteck@gmail.com

Phone: 0904 328 329