Mạng Profibus

Tên sản phẩm: Giao diện hệ thống PG/PC

MSP: Softnet

Nhà sản xuất: Siemens

Chi tiết sản phẩm

- Dùng nối các  thiết bị lập trình /PC/Các trạm làm việc với các hệ thống tự động

- các dịch vụ truyền thông:

            + Truyền thông PG/OP

            + Truyền thông S7

            + Truyền thông tương thích S5 (SEND/RECEIVE)

- Có thể được sử dụng cùng:

            + CP 1612 (PCI)

            + CP 1512 (PC Card)

            + Giao diện Ethernet công nghiệp được tích hợp sẵn

            + Modem (Dịch vụ truy cập từ xa RAS)

- Cấu trúc dữ liệu giao diện diện hoàn thiện được thiết lập như một phầm mềm.

- PC Server và các công cụ lập cấu hình tương ứng đã được cung cấp cùng phần mềm truyền thông riêng biệt.

Thông số kỹ thuật

Dữ liệu thực hiện

Truyền thông S7 và PG/OP (số kết nối có thể hoạt động)

- SOFTNET-S7

Tối đa 64

- SOFTNET-S7 lean

Tối đa 8

Mã hiệu đặt hàng

SOFTNET S7 V6.2 cho mạng Ethernet Công nghiệp

6GK1 704-1CW62-3AA0

SOFTNET PG V6.2 cho mạng Ethernet Công nghiệp

6GK1 704-1PW62-3AA0

SOFTNET S7 Lean V6.2 cho mạng Ethernet Công nghiệp

6GK1 704-1LW62-3AA0

SOFTNET PG with CP1512

6GK1 950-1AA0

SOFTNET S7 with CP1612

6GK1 950-1AB0

SIMATIC NET Software Update Service

6GK1 704-0AA00-3AA2

 

Email:eyeteck@gmail.com

Phone: 0904 328 329