Mạng Profibus

Tên sản phẩm: Module liên kết quang (OLM)

MSP: 6GK1 502-2CA10

Nhà sản xuất: Siemens

Chi tiết sản phẩm

- Module dùng để xây dựng các mạng PROFIBUS quang (thẳng, sao, vòng) với các cáp quang sợi thuỷ tinh, PCF và sợi plastic.

- Tính sẵn sàng cao được thực hiện bằng cách sử dụng nguồn cung cấp dự phòng và đường cấp dự phòng.

- Có chức năng giám sát qua tiếp điểm tín hiệu

- Tốc độ truyền từ 9.6 Kbit/s tới 12 Mbit/s bao gồm 45.45 Kbit/s cho PROFIBUS PA

- Kiểm tra các đường cáp quang bằng một vôn kế.

Mã hiệu đặt hàng

            - PROFIBUS OLM/P11: Module liên kết quang với một cổng RS485 và một cổng FOC plastic (2 ổ cắm BFPC) có tiếp điểm tín hiệu và đầu ra đo lường không có bộ nối BPOC.

Mã hiệu:6GK1 502-2CA10

            -PROFIBUS OLM/P12: Module kết nối quang có 1 cổng RS485 và 2 cổng FOC plastic (4 cổ cắm BFOC) có tiếp điểm tín hiệu và đầu ra đo lường, không có bộ nối BFOC.

Mã hiêu: 6GK1 502-3CA10

            - PROFIBUS OLM/G11: Module kết nối quang với 1 cổng RS 485 và một cổng FOC sợi thuỷ tinh (2 ổ cắm BFOC), dùng cho các khoảng cách tiêu chuẩn, có tiếp điểm tín hiệu và đầu ra đo lường.

Mã hiệu:6GK1 502-2CB10

            - PROFIBUS OLM/G12: Module liên kết quang có 1 cổng RS 485 và 2 cổng FOC sợi thuỷ tinh (4 ổ cắm BFOC) dùng cho khoảng cách tiêu chuẩn tối đa 3000m, có tiếp điểm tín hiệu và đầu ra đo lường.

Mã hiệu: 6GK1 502-3CB10

            -PROFIBUS OLM/G12-EEC: Module liên kết quang có 1 cổng RS 485 và 2 cổng FOC sợi thuỷ tinh (4 ổ cắm BFOC), dùng cho các khoảng cách tiêu chuẩn tối đa 3000m, dùng cho dải nhiệt đọ mở rộng từ 20 -tới +600C, có tiếp điểm tín hiệu và đầu ra đo lường.

Mã hiệu: 6GK1 502-3CD10

            - PROFIBUS OLM/G11-1300: Module liên kết quang có một cổng RS 485 và 1 cổng FOC sợi thuỷ tinh (2 ổ cắm BFOC), bước sóng 1300nm cho khoảng cách dài tối đa 15km, có tiếp điểm tín hiệu và đầu ra.

Mã hiệu:6GK1 502-2CC10

            - PROFIBUS OLM/G12-1300: Module liên kết quang cới 1 cổng RS 485 và 2 giao diện cáp quang thuỷ tinh (4 ổ cắm BFOC), bước sóng 1300 nm cho khoảng cách tối đa 15km, có tiếp điểm tín hiệu và đầu ra đo lường.

Mã hiệu: 6GK1 502-3CC10

Email:eyeteck@gmail.com

Phone: 0904 328 329