SCADA

Tên sản phẩm: WinCC-Scada

MSP: wincc-scada

Nhà sản xuất: Siemens

WinCC-Scada WinCC RT - RC lập trình nhúng giao diện PC giao diện OP - TP - MP

Chi tiết sản phẩm

WINCC

SCADA

dùng wincc thiết lập hệ scadaScada và WinCC EYETECK httpp://plcsiemens.vn
 

OP270 cấu hình bằng wincc, một phần của hệ scadascada trên nền wincc với màn hình vận hành

http://plcsiemens.vn ------------------------------------------------------------------------------------------ welcome to eyeteck

 

Mới: PLC S7-1500

 

Email:eyeteck@gmail.com

Phone: 0904 328 329