Cảm biến nhiệt độ

Tên sản phẩm: cảm biến đo lường t

MSP: cảm biến nhiệt độ

Nhà sản xuất: EYETECK

EYETECK phân phối các loại cảm biến đo lường. Xem chi tiết tại http://cambiendoluong.vn

Chi tiết sản phẩm

Email:eyeteck@gmail.com

Phone: 0904 328 329