Cảm biến áp suất

Tên sản phẩm: cảm biến đo lường p

MSP: http://cambiendoluong.vn

Nhà sản xuất: EYETECK

EYETECK phân phối các loại cảm biến đo lường. Xem chi tiết tại http://cambiendoluong.vn

Chi tiết sản phẩm

Email:eyeteck@gmail.com

Phone: 0904 328 329