CÁC CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC CỦA TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN

           

Căn cứ vào đặc tính làm nóng và nguội lạnh của máy điện, người ta chia chế độ làm việc của truyền động thành ba loại: Dài hạn, ngắn hạn và ngắn hạn lặp lại (xem H.7-2)

           

 

H.7-2: Phân loại các chế độ làm việc của truyền động điện

a) Dài hạn; b) Ngắn hạn; c) ngắn hạn lặp lại

 

1. Chế độ dài hạn: Do phụ tải duy tŕ trong thời gian dài, cho nên nhiệt độ của độngcơ đủ thời gian đạt tới trị số ổn định.

2. Chế độ ngắn hạn: DO phụ tải duy tŕ trong thời gian ngắn, thời gian nghỉ dài, cho nên nhiệt độ động cơ chưa kịp đạt tới giá trị ổn định và nhiệt độ động cơ sẽ giảm về giá trị ban đầu.

3. Chế độ ngắn hạn lập lại: Phụ tải có tính chất chu kỳ, thời gian làm việc và nghỉ xen kẽ nhau. Nhiệt động động cơ suy giảm chưa về giá trị ban đầu th́ lại tăng lên do quá tải. Do vây, người ta đưa ra khái niệm thời gian đóng điện tương đối:

                       

Trong đó: tlv: thời gian làm việc có tải;

               Tc.kỳ = tlv + tnghỉ là thời gian của một chu kỳ.

EYETECK.VN

Mục 7-3: Các chế độ làm việc của truyền động điện - Truyền động điện

Tác giả: Bùi Quốc Khánh

Nguyễn Văn Liễn

Nguyễn Thị Hiền

Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật