Tổng quan mạng Ethernet

- Mạng khu vực theo chuẩn quốc tế IEEE 802.3 (Ethernet) được thiết kế cho môi trường công nghiệp và mở rộng đến cấp thiết bị hiện trường.

- Kết nối các thiết bị tự động với nhau, với các máy tính và các trạm làm việc cũng như các thiết bị kết nối không dây với phương thức truyền thông đồng nhất hoặc bất động nhất.

- PROFINET, chuẩn mở cho tự động hoá, dựa trên chuẩn Ethernet công nghiệp và hỗ trợ việc kết nối các thiết bị từ cấp hiện trường cho đến cấp quản lư.

- Có thể áp dụng giải pháp mạng mở toàn diện.

- Tốc độ truyền thông cao, có thể lên đến 1 gigabit/s

- Ethernet Công nghiệp là một chuẩn công nghiệp, đă được kiểm chứng rộng răi và được chấp nhận trên toàn thế giới.

- Kết nối tới mạng LAN không dây (WLAN) và các mạng LAN công nghiệp không dây (IWLAN) theo tiêu chuẩn

- Là nền tảng IT trong tự động hoá, ví dụ như chức năng Web, thư tín điện tử (email) và kết nối IWLAN.

- Giải pháp an toàn được thiết kế đặc biệt cho tự động hóa công nghiệp với khái niệm bảo mật công nghiệp dùng SCALANCES

 Lợi ích

Ethernet đă có thị phần trên 80% và có xu hướng ngày càng tăng. Ethernet đưa ra các đặc điểm mang lại nhiều lợi ích cho người sử dụng:

-          Khởi động nhanh nhờ phương pháp kết nối đơn giản.

-          Độ linh hoạt cao khi mạng hiện thời có thể được mở rộng mà không có bất kỳ ảnh hưởng bất lợi nào.

-          Cơ sở cho nối mạng hệ thống mạng diện rộng (tích hợp theo chiều sâu)

-          Cơ sở cho các dịch vụ Internet.

-          Độ sẵn sàng cao do có cấu trúc mạng có dự pḥng

-          Thực hiện truyền thông gần như là không giới hạn do có thể áp dụng công nghệ chuyển mạch

-          Kết nối mạng của nhiều khu vực khác nhau, ví dụ như mạng văn pḥng và mạng khu vực sản xuất.

-          Truyền thông diện rộng thông qua kết nối mạng diện rộng (WAN) hoặc mạng công nghiệp không dây (WLAN) sử dụng SCALANCE W)

-          Dễ dàng kết nối các trạm di động vào mạng WLAN hoặc IWLAN của Siemens sử dụng SCALANCE W

-          An toàn đầu tư nhờ tính đảm bảo tương thích liên tục trong quá tŕnh phát triển.

-          Giám sát các thiết mạng liên tục với khái niệm tínhiệu đơn giản và hiệu quả.

-          Trong mạng Ethernet công nghiệp có thể thực hiện việc đồng bộ hoá thời gian cho toàn bộ nhà máy. Điều này có nghĩa là các sự kiện được sắp xếp một cách chính xác theo đúng tŕnh tự xảy ra trong toàn bộ nhà máy.

-          Mạng và dữ liệu được bảo vệ thông qua khái niệm bảo mật của Siemens sử dụng SCALANCE W.

 Đặc tính kỹ thuật

 

Tiêu chuẩn

Ethernet to IEEE 802.3u, IWAN to IEEE 802.11

Tốc độ truyền

10/100/1000 Mbit/s

Số lượng trạm

Không giới hạn

Quy mô mạng

Mạng chuyển mạch

Không giới hạn (khoảng 150km, kể cả thời gian truyền tín hiệu

Phương thức truyền

- Mạng cáp đồng

Cáp xoắn 2 sợi công nghiệp

Cáp xoắc 2 sợi

- Mạng cáp quang

Cáp quang

- Mạng không dây

Dùng cho khu vực nhỏ

Cấu trúc mạng

H́nh tuyến, cây, ṿng, sao

Giao thức

 Giao thức động lập

 Thông số kỹ thuật

 

Mạng cáp xoắn 2 sợi

Mạng cáp quang

Mạng không dây

Ảnh hưởng của lỗi kết nối

Mạng sẽ bị tách thành 2 nhánh mạng có chức năng riêng biệt

Mạng sẽ bị tách thành 2 nhánh mạng có chức năng riêng biệt

----

Hỗ trợ tính năng chẩn đoán tích hợp

Đèn LED; tiếp điểm tín hiệu ra; quản trị mạng SNMP; Quản trị trên Web; chuẩn đoán trên PROFINET

Đèn LED, tiếp điểm tín hiệu ra; Quản trị mạng SNMP; quản trị trên Web, Chẩn đoán trên PROFINET

Đèn LED; tiếp điểm tín hiệu ra; Quản trị mạng SNMP; Quản trị trên Web

Cấu trúc mạng dự pḥng

Mạng ṿng cáp điện hoặc lắp đặt đúp các đường mạng linear bus, sao, cây

Mạch ṿng cáp quang hoặc lắp đặt đúp các đường mạng Linear bus, sao, cây

Đáp ứng nhiều phương án khác nhau

Cấu trúc mạng

Linear bus, sao, cây, ṿng

Linear bus, sao, cây, ṿng

Mạng không dây

Phương tiện truyền thông

Cáp chuẩn ITP

Giắc TP

Cáp kết nối nhanh

Cáp quang chuẩn

Cáp quang chôn dưới đất

Cáp quang kéo

----------

Thiết bị kết nối

Cáp chuẩn ITP

Cáp chuẩn ITP XP

Giắc TP/TP XP

Bộ chuyển TP sang FC RJ45 và thiết bị kết nối nhanh

Cáp quang chuẩn

Cáp quang chôn dưới đất

Cáp quang kéo

Đấu nối đầu cuối qua OMC

Cáp chuẩn ITP

Cáp chuẩn ITP Xp

Giắc TP/TP XP

bộ chuyển TP qua Fc RJ45 và thiết bị kết nối nhanh

Dụng cụ và phụ tùng

Giắc cắm 9 chân ITP sub-D

Giắc cắm 15 chân ITP sub-D

Dụng cụ tuốt cáp FC, dụng cụ chốt RJ45

Môdun RJ45 outlet

Đầu nối BFOC

Các dụng cụ khác nếu cần

Ăng ten

Cáp Rcoax