network of knowledge

 

Lĩnh vực hoạt động.

- Thiết kế, thi công hệ thống điều khiển - tự động hóa.  

- Viết phần mềm điều khiển, phần mềm giám sát.          

- Đào tạo, hướng dẫn sử dụng thiết bị.             

Tài Liệu - Catalog - Manual

http://facebook.com/eyeteck.jsc

Hỗ trợ sinh viên: eyeteck@gmail.com

 

Gia công phần mềm WinCC - PLC

wincc - scada - dcs

Cung cấp cảm biến đo lường

cảm biến mức, cảm biến áp suất, đồng hồ lưu lượng ...

Cung cấp thiết bị điều   khiển                                                  

plc s7 1200/200/300/400/1500

Cung cấp thiết bị phân tích

thiết bị phân tích, đo pH online, đo clo online, đo oxy hòa tan, độ dẫn điện...

 

Email:eyeteck@gmail.com

Phone: 0904 328 329